konsultacja psychologiczna-

leczenie otyłości

Konsultacja psychologiczna w leczeniu otyłości to spotkanie pacjenta z psychologiem, który specjalizuje się w leczeniu otyłości. Podczas konsultacji psycholog pomaga pacjentowi zrozumieć przyczyny otyłości i opracować plan jej leczenia.

Konsultacja psychologiczna w leczeniu otyłości jest wskazana w przypadku:

 • otyłości, której wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi ≥ 30 kg/m2
 • nadwagi, której BMI wynosi ≥ 25 kg/m2, a występują dodatkowe czynniki ryzyka związane z otyłością, takie jak:
  • zaburzenia odżywiania
  • problemy emocjonalne
  • niskie poczucie własnej wartości

Brak przeciwskazań do konsultacji.

Konsultacja psychologiczna w leczeniu otyłości trwa zazwyczaj od 60 do 90 minut.

Konsultacja psychologiczna w leczeniu otyłości trwa zazwyczaj od 60 do 90 minut.

Przed konsultacją psychologiczną w leczeniu otyłości należy:

 • przygotować listę pytań, które chce się zadać psychologowi
 • zabrać ze sobą wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych

Zabieg

Podczas konsultacji psychologicznej w leczeniu otyłości psycholog przeprowadza z pacjentem wywiad, w którym pyta o:

 • historię choroby
 • aktualny stan zdrowia
 • nawyki żywieniowe
 • aktywność fizyczną
 • relacje rodzinne i społeczne
 • problemy emocjonalne

Na podstawie zebranych informacji psycholog pomaga pacjentowi zrozumieć przyczyny otyłości i opracować plan jej leczenia. Plan ten może obejmować:

 • zmianę nawyków żywieniowych
 • zwiększenie aktywności fizycznej
 • terapię behawioralną
 • terapię grupową

Po konsultacji psychologicznej w leczeniu otyłości pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami psychologa

Rejestracji można dokonać:

→telefonicznie pod numerem 731 857 489

→online klikając na poniższy link:
                                                         REJESTRACJA

wkrótce

mgr Agnieszka Felińska