rodzinne leczenie otyłości

Kompleksowe leczenie otyłości rodzinnej to program, który obejmuje różne działania, mające na celu zmniejszenie masy ciała i poprawę stanu zdrowia osób z otyłością rodzinną. Program ten jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rodziny i może obejmować następujące elementy:

 • konsultacje z lekarzem, dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutą
 • edukację o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej
 • wsparcie psychologiczne
 • terapię grupową
Kompleksowe leczenie otyłości rodzinnej jest skutecznym sposobem na zmniejszenie masy ciała i poprawę stanu zdrowia osób z otyłością rodzinną. Program ten jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rodziny i obejmuje różne działania, które mają na celu zmianę stylu życia.

Kompleksowe leczenie otyłości rodzinnej jest wskazane w przypadku:


DOROSŁYCH:

 • otyłości rodzinnej, której wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi ≥ 30 kg/m2
 • nadwagi rodzinnej, której BMI wynosi ≥ 25 kg/m2, a występują dodatkowe czynniki ryzyka związane z otyłością, takie jak:
  • choroby układu krążenia
  • cukrzyca typu 2
  • choroba zwyrodnieniowa stawów
  • choroby układu oddechowego
  • nowotwory

LUB DZIECI:

 • otyłości u dzieci i młodzieży, której wskaźnik masy ciała (BMI) wynosi ≥ 95 centyla dla wieku i płci
 • nadwagi u dzieci i młodzieży, której BMI wynosi ≥ 85 centyla dla wieku i płci, a występują dodatkowe czynniki ryzyka związane z otyłością, takie jak:
  • choroby układu krążenia
  • cukrzyca typu 2
  • choroba zwyrodnieniowa stawów
  • choroby układu oddechowego
  • nowotwory

Brak przeciwskazań do konsultacji.

Czas w zależności od wybranego pakietu.

Kompleksowe leczenie otyłości rodzinnej jest zabiegiem bezpiecznym. Nie wiąże się z żadnymi powikłaniami.

Informacje dodatkowe

Przed rozpoczęciem kompleksowego leczenia otyłości rodzinnej należy:

 • przygotować listę pytań, które chce się zadać lekarzowi lub innemu członkowi zespołu terapeutycznego
 • zabrać ze sobą wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych

Konsultacja

Podczas kompleksowego leczenia otyłości rodzinnej pacjent i jego rodzina uczestniczą w spotkaniach, na których otrzymują informacje o zdrowym odżywianiu, aktywności fizycznej i sposobach radzenia sobie ze stresem. Spotkania te mogą być prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej.

Członkowie rodziny konsultowani są przez wybranych specjalistów.
Cała rodzina objęta jest odpowiednią, wspólną dietą,  aktywnością fizyczną oraz opieką psychologa lub psychodietetyka.
W przypadku wskazań dorośli członkowie rodziny wspierani są farmakoterapią. 
W wyjątkowych sytuacjach wsparcie farmakologiczne zalecane jest również dzieciom > 12 r.z.

Po zakończeniu kompleksowego leczenia otyłości rodzinnej pacjent i jego rodzina powinni kontynuować stosowanie zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej.

Rejestracji można dokonać:

→telefonicznie pod numerem 731 857 489

→online klikając na poniższy link:
                                                         REJESTRACJA

wkrótce