konsultacja ginekologia estetyczna

Konsultacja ginekologiczna z zakresu medycyny estetycznej to spotkanie pacjentki z lekarzem ginekologiem, który specjalizuje się w zabiegach z zakresu ginekologii estetycznej. Podczas konsultacji lekarz przeprowadza wywiad z pacjentką, zbiera informacje na temat jej historii choroby, objawów, dolegliwości oraz dotychczasowego leczenia. Następnie lekarz wykonuje badanie fizykalne, w tym badanie ginekologiczne. W razie potrzeby lekarz może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne.

Konsultacja ginekologiczna z zakresu medycyny estetycznej jest wskazana w przypadku:

  • nieprawidłowości lub zmian estetycznych w obrębie narządów płciowych
  • chęci poprawy wyglądu narządów płciowych

Brak przeciwwskazań do konsultacji ginekologicznej z zakresu medycyny estetycznej.

Konsultacja ginekologiczna z zakresu medycyny estetycznej trwa zazwyczaj od 30 do 60 minut.

Informacje dla pacjentki:

  • Na konsultację ginekologiczną z zakresu medycyny estetycznej należy przyjść z aktualnym wywiadem lekarskim, w tym wynikami badań laboratoryjnych i obrazowych.
  • Jeśli pacjentka przyjmuje jakiekolwiek leki, należy je zabrać ze sobą na konsultację.
  • W dniu konsultacji należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego.

Przygotowanie do konsultacji:

  • Pacjentka powinna zgłosić się na konsultację z pustym pęcherzem.

Przebieg konsultacji:

Podczas konsultacji ginekologicznej z zakresu medycyny estetycznej lekarz przeprowadza wywiad z pacjentką, zbiera informacje na temat jej historii choroby, objawów, dolegliwości oraz dotychczasowego leczenia. Następnie lekarz wykonuje badanie fizykalne, w tym badanie ginekologiczne. W razie potrzeby lekarz może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne. Na podstawie wyników wywiadu, badania fizykalnego i badań diagnostycznych lekarz stawia rozpoznanie i ustala dalsze postępowanie.

Zastosowanie konsultacji ginekologicznej z zakresu medycyny estetycznej:

Konsultacja ginekologiczna z zakresu medycyny estetycznej jest niezbędna do ustalenia wskazań do zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej. Podczas konsultacji lekarz ocenia stan zdrowia pacjentki i określa, czy zabieg jest dla niej bezpieczny.

Po konsultacji:

Po konsultacji pacjentka może otrzymać skierowanie na zabieg z zakresu ginekologii estetycznej.

Rejestracji można dokonać:

→telefonicznie pod numerem 731 857 489

→online klikając na poniższy link:
                                                         REJESTRACJA

150 zł