fizjoterapia

Fizjoterapia jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem oraz rehabilitacją osób dotkniętych różnego rodzaju urazami, schorzeniami, lub dysfunkcjami układu mięśniowo-szkieletowego oraz neurologicznego. Głównym celem fizjoterapii jest przywracanie funkcji, poprawa sprawności fizycznej, złagodzenie bólu, oraz poprawa jakości życia pacjenta.

Praktyka fizjoterapeutyczna opiera się na różnorodnych technikach, ćwiczeniach terapeutycznych, masażu, mobilizacjach tkanek miękkich, manipulacjach stawów oraz zastosowaniu różnorodnych urządzeń wspomagających rehabilitację.

Fizjoterapeuci często współpracują z lekarzami i innymi specjalistami medycznymi, aby zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentem. Praca fizjoterapeuty obejmuje także edukację pacjentów na temat profilaktyki oraz samoopieki w celu zapobiegania ponownym urazom i utrzymania zdrowia.